KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Współpraca

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Długiem współpracuje z:
 • Rodzicami,
 • Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Koluszkach            
  W ramach współpracy z Poradnią szkoła wytyczyła następujące zadania: 
  • badania logopedyczne,
  • wykrywanie wad wymowy,
  • współdziałanie przy planowaniu pracy indywidualnej z dzieckiem z trudnościami w nauce.
 • Miejską Biblioteką im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach
  Współpraca z biblioteką polegała na:
  • pogłębieniu edukacji czytelniczej,
  • przybliżeniu pracy bibliotekarza,
  • zapoznaniu z zasadami korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koluszkach
 • Miejskim Ośrodkiem Kultury
  Współpraca placówki polega przede wszystkim na aktywnym włączeniu się w organizowane przez MOK konkursy.
 • Urzędem Miejskim w Koluszkach
  W zakresie współdziałania z gminą szkoła realizuje następujące zadania:
  • udział w uroczystościach i imprezach organizowanych przez Urząd Miejski,
  • udział dzieci w konkursach plastycznych ogłoszonych przez Burmistrza,
 • Parafią NPNMP w Koluszkach
  W ramach współpracy organizowany jest Koncert Kolęd.
 • Ludowym Klubem Sportowym w Koluszkach